За нас

Сергей и Екатерина Гайнудинови - глухонеми
Пастор в "Християнски Център за глухи"  гр. Пловдив
Тълковник, учител, водач и др.
Тежкочуваща
Теменужка Якимова
Преводач владеещ английски, тълковник
Чуваща
Николета Иванова


 


Учител
Тежкочуваща
София Кавръкова
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Кои сме ние?


Ние сме част от успешно завършилите, глухи християни  от цял  свят,  библейско обучение в специализирания за тази цел Deaf Christian Leadership Training “DООR”
(Християнски център за обучение на глухи “ВРАТА”) в Будапеща, Унгария.

http://www.doorinternational.com/


Завършили през 2000/2001г.
Пламен,  Сенка,   София,  Метин
гр. София, гр. Варна, гр. Пловдив, гр. Русе
Завършили през 2003/2004г.
Сергей, Екатерина, Теменужка от гр. Пловдив