Видео

Християнска конференция "ОГЪН" - 15-16 април, 2016 гр.Пловдив, България - (български)

EDCA - ROMANIA - 2015 part 2 (for deaf)EDCA - РУМЪНИЯ - 2015 2 част (за глухи)

EDCA - ROMANIA - 2015 part 1 (for deaf)EDCA - РУМЪНИЯ - 2015 1 част (за глухи)

 Тържество Рождество Христово за глухи 22.12.2013г .

Стара Загора - 9 декември 2012г.

Пикник в Първенец 17.06.2012г. - 1 част

Пикник в Първенец 17.06.2012г. - 2 част

Тържество "Възкресение Христово" 07.04.2012 - 1 част

Тържество "Възкресение Христово" 07.04.2012 - 2 част

Тържество "Възкресение Христово" 07.04.2012 - 3 част
 
Тържество Рождество Христово - 17.12.2011г. 1 част 
Тържество Рождество Христово - 17.12.2011г. 2 част  
Тържество Рождество Христово - 17.12.2011г. 3 част 
Тържество Рождество Христово - 17.12.2011г. 4 част  
III Християнски лагер за глухи -2011г., 1 част 
III Християнски лагер за глухи -2011г., 2 част
I Християнска конференция за глухи - 2008г.
Европейски младежки християнски лагер за глухи в Холандия-2007г.  1 част
Европейски младежки християнски лагер за глухи в Холандия- 2007г.  2 част