04 ноември, 2010

Библия - онлайн

http://biblia.duh-i-istina.net/ - на български
http://biblos.com/ - на други езици